ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014

Επιστημονική Εκδήλωση 18-12-2014ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Η Ελληνική Ένωση Ευρωπαϊκού Δικαίου σάς προσκαλεί σε επιστημονική εκδήλωση την Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 18:00, στην αίθουσα Ευρώπη της Νομικής Βιβλιοθήκης, Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα, με θέμα:

Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Συνταγματικές και θεσμικές πλευρές της διαμόρφωσης οικονομικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ομιλητές:
Αικατερίνη Ηλιάδου, Dr. jur., Λέκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος
Ηλίας Καρακίτσος, Καθηγητής, Centre of Economic & Public Policy, University of Cambridge
Δημήτρης Τσιμπανούλης, Dr. jur,Δικηγόρος
Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής στους ενδιαφερομένους.

Η Πρόεδρος
Αθανασία Τσαμπάση
ε.τ. Αντιπρόεδρος ΣτΕ
Ο Γενικός Γραμματέας
Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος
Αν. Καθηγητής ΔΠΘ - ΔικηγόροςΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ι. Εισαγωγικά: Η θεματική ενότητα Ι του XXVI συνεδρίου της FIDE 2014 με τίτλο: «Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Συνταγματικές και θεσμικές πλευρές της διαμόρφωσης οικονομικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Τα ερωτήματα του γενικού εισηγητή και οι εισηγήσεις.

ΙΙ. Μέτρα για την αντιμετώπιση της χρηματοοικονομικής κρίσης και της κρίσης χρέους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε εθνικό επίπεδο:
·       Θεσμικά κενά. Θεσπισθέντα και προτεινόμενα μέτρα. Με ειδική αναφορά στην ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση.
·       Μακροοικονομική θεώρηση των μέτρων νομισματικής και οικονομικής πολιτικής. Αξιολόγησή τους από πλευράς αποτελεσματικότητας για την αντιμετώπιση της κρίσης.
·       Θεώρηση των μέτρων εξ επόψεως πρωτογενούς ευρωπαϊκού και ελληνικού συνταγματικού δικαίου. Με ειδικότερη αναφορά στη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Συμβουλίου της Επικρατείας.

ΙΙΙ. Συμπεράσματα