ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017

Επιστημονική εκδήλωση 2-11-2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Ελληνική Ένωση Ευρωπαϊκού Δικαίου, σας προσκαλεί σε επιστημονική εκδήλωση την Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2017, ώρα 18:00, στην Αίθουσα Ρακτιβάν του Συμβουλίου της Επικρατείας, οδός Πανεπιστημίου  αριθμ. 47, με ομιλητές:

- τον Δικαστή του Δικαστηρίου της ΕΕ κ. Μιχαήλ Βηλαρά  με θέμα:
«Εξελίξεις στη νομολογία του Δικαστηρίου 2016-2017»

- τον Δικαστή του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ κ. Δημήτριο Γρατσία με θέμα:
«Νομολογία Γενικού Δικαστηρίου και Δικαστηρίου
ως προς το ζήτημα των περιοριστικών μέτρων 
στο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας της ΕΕ»

- τον Δικαστή του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ κ. Κωνσταντίνο Ηλιόπουλο με θέμα:
«Η καθυστέρηση εκδόσεως αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου
ως λόγος αποζημιώσεως»


Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΕΔ

O Πρόεδρος

Καθηγητής Βασίλειος Σκουρής
Πρώην Πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Γενικός Γραμματέας

Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος
Ομ. Καθηγητής ΔΠΘ – Δικαστής
Γεν. Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης