ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017

Επιστολή ΔΣ προς τα μέλη της ΕΕΕΔ, 21-3-2017

Προς τα μέλη της Ελληνικής Ένωσης Ευρωπαϊκού Δικαίου

Αξιότιμα μέλη της ΕΕΕΔ,
Κυρίες και Κύριοι,

            Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεώς μας απευθύνεται στα μέλη της, πρώτον, για να σας ευχαριστήσει για την εμπιστοσύνη που δείξατε προς αυτό με την πρόσφατη ψήφο σας και, δεύτερον, για να ζητήσει τη συνεργασία σας και τη βοήθειά σας προκειμένου να φέρει σε πέρας την αποστολή που του εμπιστευτήκατε.
            Το ΔΣ στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση αποφάσισε να εντατικοποιήσει τις επιστημονικές του εκδηλώσεις με στόχο τη διοργάνωση μιας εκδήλωσης ανά μήνα. Από την ιστοσελίδα της Ενώσεώς μας μπορείτε να πληροφορείσθε τις εκάστοτε εκδηλώσεις. Επίσης αποφάσισε τη διοργάνωση ετήσιου Επιστημονικού Συνεδρίου επί θεμάτων του Δικαίου της EE.
            Θέλουμε επίσης να σας παρακαλέσουμε να τακτοποιηθείτε ταμειακώς, καταβάλλοντας σε κάθε περίπτωση τη συνδρομή των είκοσι (20) ευρώ του τρέχοντος έτους 2017. Παράλληλα, σας παρακαλούμε, στο βαθμό που η δύσκολη οικονομική συγκυρία θα το επιτρέψει, να καταβάλετε τυχόν προηγούμενες οφειλές, δηλαδή τις συνδρομές 2015 και 2016.
Για τη διευκόλυνση σας, μπορείτε να καταθέτετε τη συνδρομή σας στον Τραπεζικό Λογαριασμό της Ένωσης μας, που είναι:
ALPHABANK ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 124.00.200.200.7658
ΙΒΑΝ: GR89 0140 1240 1240 0200 2007 658
BIC CODE: CRBAGRAA
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(Παράκληση, κατά την κατάθεση να σημειώνετε απαραιτήτως το ονοματεπώνυμο σας).
            Παράλληλα, ζητούμε τη βοήθεια σας ώστε να αυξήσουμε τα μέλη της Ένωσης μας, με την εγγραφή νέων μελών. Μπορείτε να πληροφορήσετε και να ενθαρρύνετε κάθε γνωστό, φίλο ή συνάδελφο σας Νομικό, κάθε νέο Επιστήμονα, που ενδιαφέρεται για το Δίκαιο της EE, να υποβάλει, ηλεκτρονικά, αίτηση για να γίνει μέλος. Για τα νέα μέλη της ΕΕΕΔ, η ετήσια συνδρομή για τα πρώτα πέντε έτη είναι δέκα (10) ευρώ.
            Παρακαλούμε επίσης να μας γνωστοποιήσετε στο eeed.fide@gmail.com τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, ώστε η επικοινωνία με τα μέλη μας να γίνεται αποκλειστικά μέσω αυτού.
            Το ΔΣ σε τακτά χρονικά διαστήματα θα σας ενημερώνει για τις νεώτερες εξελίξεις σχετικά με τη δράση της ΕΕΕΔ.

O Πρόεδρος

Καθηγητής Βασίλειος Σκουρής
Πρώην Πρόεδρος του Δικαστηρίου
 της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Γενικός Γραμματέας

Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος
Ομ. Καθηγητής ΔΠΘ – Δικαστής
Γεν. Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης